Terug naar de begin pagina
  Adres gegevens
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG  Groningen
tel: 050-4065888
info@bisdomgroningenleeuwarden.nl

  Mailformulier 
24-02-2010

De Korte: grote vragen bij regering met Wilders

Groningen - Bisschop De Korte van Groningen-Leeuwarden stelt ,,grote vraagtekens” bij mogelijke regeringsdeelname van de PVV van Geert Wilders.
 
De Korte meent dat het goed is ,,om op voorhand geen partijen uit te sluiten”, zoals het CDA ook heeft laten weten. De bisschop vindt echter dat de standpunten van Wilders inzake minderheden en de islam niet verenigbaar zijn met het katholiek sociaal denken. ,,De kerk kiest voor een cultuur die uitgaat van de waardigheid van iedere mens als beelddrager van God. Wij moeten ons daarom verzetten tegen een heilloos wij-en-zij-denken dat bij steeds meer Nederlanders aanhang vindt.”
 
De Korte is namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de portefeuille Kerk & Samenleving. Al jaren maakt hij zich zorgen over de verharding in de politiek.
 
De bisschop acht het niet ondenkbaar - gezien de peilingen - dat er een regering met de PVV komt. ,,Ze staan in de peilingen op soms wel dertig zetels. Dus er is zeker een kans. Dan is de vraag: wat wordt de rol van Wilders, hoe zorg je als andere regeringspartijen dat zijn partij niet te veel macht kan uitoefenen? Bovendien is het de vraag hoe Wilders zich gaat opstellen bij onderwerpen, mocht het zover komen.”

 

Bron: Friesch Dagblad
(c) Copyright Bisdom Groningen Leeuwarden 2006               Vraag en antwoord  |  Contact  |  Disclaimer

 
  Ik zoek
   Zoek in de gehele website